Data Intelligence

Data Intelligence

KPI:er

för en datadriven strategi.

Den första etappen i alla våra insatser är en reflektion kring webbplatsens mål. Under denna fasen identifierar vi tillsammans alla viktiga KPI:er som är grunden till våra datadrivna insatser. Nästa etapp är att konfigurera alla webb eller app-analys verktyg för att samla in information om våra KPI:er.

De vanligaste KPI:er vi arbetar med är CPA (kostnad per lead) eller ROI (return on investment). De kompletteras med andra indikatorer som ger en bättre bild av situationen. Vi arbetar främst med Google Analytics, Hotjar, Firebase Analytics, Google Tag Manager och Looker Studio (f.d. Google Data Studio). Vid mer komplexa analysinsatser kombinerar vi dessa med mer avancerade verktyg.

Fråga gärna våra experter så bygger vi tillsammans en skräddarsydd lösning.

Web Analytics
Google Analytics, Firebase Analytics, Google Data Studio, Google Tag Manager

Web Analytics

Google Analytics & Hotjar.

Syftet med webbanalys är att förstå hur besökarna använder din webbplats eller app. Genom att använda specifika KPI:er i en datadriven process lägger man grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete av den digitala strategin.

Vi använder huvudsakligen Google Analytics och Adobe Analytics och kompletterar deras grundfunktioner med egna indikatorer. Heatmaps och inspelningsverktyg för sessions såsom Hotjar kompletterar verktygslådan. De hjälper oss att få en bättre visualisering av beteendet i form av klick, rörelse eller scrolling i en konverteringsoptimerings insats.

Dessa on-site webbanalysverktyg kompletteras av off-site analytics. Då fokuserar man bl.a på trendanalyser, bevakning av sociala medier och konkurrensanalyser.

Vi hjälper dig att:

 • Installera och konfigurera dina webb eller app-analysverktyg som t.ex Google Analytics, Adobe Analytics eller Hotjar för att utnyttja verktygens fulla potential
 • Identifiera och arbeta med relevanta KPI:er
 • Arbeta med konverteringsoptimerings för viktiga sidor och processer. Vi arbetar t.ex med konverteringstratt och analyserar var och varför besökarna lämnar webbplatsen på affärskritiska sidor.
 • Analysera webbplatsens användarvänlighet och design.
App Analytics

App Analytics

Firebase Analytics.

App-analys kräver djupare kompetenser och samarbete mellan utveckling och analysverktyg än vad webbanalys gör. Vi är experter på att skräddarsy lösningar tillsammans med app-utvecklare. Vi bygger lösningar med verktyg som Firebase, Google Big Query, Google Tag Manager och Google Analytics.

Ett axplock av våra kompetenser:

 • Analysera hur appen används genom att skapa specifika KPI:er till appen och visualisera det i App-analytics verktyg
 • Konfigurera leads tracking i appen tillsammans med app-utvecklarna
Leads Tracking

Leads Tracking

Google & Adobe Tag Manager.

Webb- och App-analysverktygen har några grundfunktioner som oftast behöver kompletteras med egna skräddarsydda indikatorer. Det kan variera från t.ex e-handel spårning och session-baserade dimensions till event-baserade metrics såsom skickade kontaktformulär eller video-events. Tjänster som Google Tag Manager eller Adobe Tag Manager underlättar en effektiv och agil implementation av leads tracking strategin.

Vi hjälper dig att:

 • Tracka specifika KPI:er genom bl.a analys av HTML-koden.
 • Konfigurera Google Tag manager eller Adobe Tag Manager för att hantera alla typer av taggar. Det förenklar administrationen och förvaltningen av alla skript. Vi installerar t.ex Google Analytics, Google Ads (Adwords) och Bing Ads konverteringsskript, e-handel och remarketingskript, heatmap taggar och alla sorter av egna skript som passar dina behov.
 • Erbjuda teknisk-support om Tag Management-verktyg till era team.
 • Skapa effektiva processer för Leads Tracking
 • Utveckla och koda egna spårningsskript direkt i koden om ett tag management verktyg inte är aktuellt för dig.
KPI Dashboards

KPI Dashboard

Google Data Studio.

Vi tror på att data ska vara transparent, tillgänglig och användbar. Därför är vi experter på att synliggöra alla viktiga KPI:er och indikatorer i relevanta visualiseringsverktyg. Ert team får en komplett översikt av situationen och kan enkelt analysera trender för att kunna ta datadrivna beslut.

Vi använder Google Data Studio vid enklare projekt och andra mer avancerade verktyg vid mer komplexa analyser som involverar data från många olika källor.

Vi hjälper dig att:

 • Bygga KPI Dashboards för olika grupper inom din organisation. Det kan vara skräddarsydda översikter för ledningen, sälj-teamet, utvecklings-teamet eller redaktörer och kommunikatörer.
 • Visualisera data från många olika källor i avancerade visualiseringsverktyg.
Kontakta våra Analytics-experter
Kom Igång

Kontakta oss


Behöver du en audit?
En Action Plan eller Proof of Concept?

Beskriv gärna dina digitala utmaningar, så bokar vi in ett möte tillsammans för att hitta den bästa lösningen!