Analytics & Leads Tracking2018-09-08T07:21:38+00:00

Web & App Analytics, Leads tracking

KPI:er.

för en datadriven strategi.

Den första etappen i alla våra insatser är en reflektion kring webbplatsens mål. Under denna fasen identifierar vi tillsammans alla viktiga KPI:er som är grunden till våra datadrivna insatser. Nästa etapp är att konfigurera alla webb eller app-analys verktyg för att samla in information om våra KPI:er.

De vanligaste KPI:er vi arbetar med är CPA (kostnad per lead) eller ROI (return on investment). De kompletteras med andra indikatorer som ger en bättre bild av situationen. Vi arbetar främst med Google Analytics, Hotjar, Firebase Analytics, Google Tag Manager och Google Data Studio. Vid mer komplexa analysinsatser kombinerar vi dessa med mer avancerade verktyg.

Fråga gärna våra experter så bygger vi tillsammans en skräddarsydd lösning.

Web Analytics.

Google Analytics & Hotjar.

Syftet med webbanalys är att förstå hur besökarna använder din webbplats eller app. Genom att använda specifika KPI:er i en datadriven process lägger man grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete av den digitala strategin.

Vi använder huvudsakligen Google Analytics och Adobe Analytics och kompletterar deras grundfunktioner med egna indikatorer. Heatmaps och inspelningsverktyg för sessions såsom Hotjar kompletterar verktygslådan. De hjälper oss att få en bättre visualisering av beteendet i form av klick, rörelse eller scrolling i en konverteringsoptimerings insats.

Dessa on-site webbanalysverktyg kompletteras av off-site analytics. Då fokuserar man bl.a på trendanalyser, bevakning av sociala medier och konkurrensanalyser.

Vi hjälper dig att:

 • Installera och konfigurera dina webb eller app-analysverktyg som t.ex Google Analytics, Adobe Analytics eller Hotjar för att utnyttja verktygens fulla potential
 • Identifiera och arbeta med relevanta KPI:er
 • Arbeta med konverteringsoptimerings för viktiga sidor och processer. Vi arbetar t.ex med med konverteringstratt och analyserar var och varför besökarna lämnar webbplatsen på affärskritiska sidor.
 • Analysera webbplatsens användarvänlighet och design.

App Analytics.

Firebase Analytics.

App-analys krävs djupare kompetenser och samarbete mellan utveckling och analysverktygen än vad webbanalys gör. Vi är experter på att skräddarsy lösningar tillsammans med app-utvecklare. Vi bygger lösningar med verktyg som Firebase, Google Big Query, Google Tag Manager och Google Analytics.

Ett avplock av våra kompetenser:

 • Analysera hur appen används genom att skapa specifika KPI:er till appen och visualisera det i App-analytics verktyg
 • Konfigurera leads tracking i appen tillsammans med app-utvecklarna

Leads Tracking.

Google Tag Manager.

Webb- och App-analysverktyg har några grundfunktioner som behövs oftast kompletteras med egna skräddarsydda indikatorer. Det kan variera från t.ex e-handel spårning och session-baserade dimensioner till event-baserade metrics som skickade kontaktformulär eller video-events. Tjänster som Google Tag Manager eller Adobe Tag Manager underlättar en effektiv och agil implementation av leads tracking strategin.

Vi hjälper dig att:

 • Tracka specifika KPI:er genom bl.a analys av HTML-koden.
 • Konfigurera Google Tag manager eller Adobe Tag Manager för att hantera alla typer av taggar. Det förenklar administrationen och förvaltningen av alla skript. Vi installerar t.ex Google Analytics, Google Ads (Adwords) och Bing Ads konverteringsskript, e-handel och remarketingskript, heatmap taggar och alla sorter av egna skript som passar dina behov.
 • Erbjuda teknisk-support om tag management verktyg till era team.
 • Skapa effektiva processer för leads tracking
 • Utveckla och koda egna spårningsskript direkt i koden om ett tagg management verktyg inte är aktuellt för dig.

KPI Dashboard.

Google Data Studio.

Vi är experter på att göra alla viktiga KPI:er och indikatorer tillgängliga och användbara i relevanta visualiseringsverktyg. Era team ska få en komplett översikt av situationen, analysera trender för att kunna ta datadrivna beslut.

Vi använder Google Data Studio vid enklare projekt och andra mer avancerade verktyg vid mer komplexa analyser som involverar data från många olika källor.

Vi hjälper dig att:

 • Bygga KPI dashboards för olika grupper inom din organisation. Det kan vara skräddarsydda översikter för ledningen, sälj-teamet, utvecklings-teamet eller redaktörer och kommunikatorer.
 • Visualisera data från många olika källor i avancerade visualiseringsverktyg.

Kontakta oss

vi hjälper dig med Analytics.

Beskriv gärna dina digitala utmaningar så bokar vi ett möte med dig så vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen!

Data Science
SEO
SEM
SMM
Analytics