Conversion Rate Optimization

Varför CRO?

Datadriven optimering.

Målet med Conversion rate optimization (CRO) är att underlätta för besökare att konvertera och på så sätt maximera det man får ut av trafiken på webbplatsen. För att avgöra hur bra det fungerar mäter vi utvalda, specifika mål – t.ex. köpa en produkt, fylla i ett formulär eller ladda hem en pdf.

En konverteringsoptimeringsprocess kräver alltid en analys av vilka mål webbplatsen har och hur  framgången med relevanta KPI:er skall utvärderas. Varje CRO-insats börjar med en genomgång av vilka analysverktyg finns på plats samt vilka KPI:er som skall prioriterats. Målet är att bygga en systematisk process för kontinuerlig förbättring med data som grund till alla beslut.

Flödesanalys

Använd trafiken du redan har.

Vägen till konvertering kan se väldigt olika ut på olika webbplatser. En E-handelsplats är t.ex. en helt annan sak än en klassisk leads generation site. Det är viktigt att titta på hela flödet – från det att besökaren kommer in på siten till det att personen lämnar. Hur långt kommer besökarna? Vilka är stegen där kunden hoppar av? Hur interagerar besökarna med ditt innehåll? Vi hjälper dig att identifiera detta med hjälp av Google Analytics tillsammans med egna verktyg, för att därefter bestämma vilka delar av siten som är viktigast att fokusera på.

Vi hjälper dig att:

 • Identifiera vilka mål din webbplats har och hur vi kan mäta detta med KPI:er
 • Förtydliga stegen i konverteringsflödet och identifiera potentiella hinder och optimeringspunkter
 • Visualisera konverteringstratten
 • Identifiera de sidor där besökarna lämnar
 • Identifiera dina bästa sidor och vad vi kan lära oss från deras framgång
 • Prioritera var insatser skall göras

Landing Pages

Design med eftertanke.

När man hittat tydliga mål med webbplatsen är det viktigt att utforma landningssidorna därefter. En landningssida är många besökares första kontakt med din webbplats, och då är det viktigt att inget lämnas åt slumpen. Det kan vara besökare som kommer in via annonser, länkar eller organiska sökningar. Landningssidan skall vara enkel, tydlig och kännas självklar.

Vi analyserar och skapar processer för att optimera:

 • Innehåll i form av texter, bilder, filmer med mera
 • Säkerhet
 • Navigering och användarvänlighet
 • Antal klick för att konvertera
 • Laddningstid
 • Call-to-action (CTA)

Uppföljning

Utvärdering och A/B-testing.

Vi tillämpar ett systematiskt och datadrivet tankesätt när det gäller utvärdering av resultat och låter siffrorna tala. Det är därför avgörande att utforma testerna på ett sådant sätt att det går att utläsa tydliga resultat. Det finns många bra verktyg som underlättar statistisk analys som t.ex Google Analytics, Google Optimize, Optimizely och Hotjar. Med A/B-testing testar vi simultant två olika versioner av en landningssida med bara en varierande parameter. Vid mer komplexa UX-optimeringar vill vi analysera hur olika delar av innehållet påverkar konverteringsfrekvensen.  Det gör vi genom det som kallas Multivariate testing (MVT).

Vi hjälper dig att :

 • Skapa ett vetenskapligt arbetssätt där beslut bygger på data, med tydliga hypoteser som kan testas
 • Skapa tydligt definierade A/B-testingprocesser med få parametrar – en åt gången, eller MVT med flera parametrar. och analysera vilka kombinationer som ger bäst resultat.
 • Arbeta systematiskt för att på sikt nå den bästa lösningen
 • Rekommendera tydliga åtgärder utifrån genomgångna tester

Vi är experter på att använda mätbara CRO-processer i alla våra insatser inom bl.a. sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring och social media marketing.

Kontakta oss

Behöver du en Performance Audit?
En Action Plan eller Proof of Concept?

Beskriv gärna dina digitala utmaningar, så bokar vi in ett möte tillsammans för att hitta den bästa lösningen!