Data Intelligence

KPI-Mapping

För en datadriven strategi.

Den första etappen i alla våra insatser är en reflektion kring webbplatsens mål. Under denna fasen identifierar vi tillsammans alla viktiga KPI:er som är grunden till våra datadrivna insatser. Nästa etapp är att konfigurera alla analys verktyg och kanalerna för att samla in information om våra KPI:er.

De vanligaste KPI:er vi arbetar med är CPA (kostnad per lead) eller ROI (return on investment). Detta kan röra sig t.ex. om att optimera för omsättning eller/och lönsamhet. De kompletteras med andra indikatorer som ger en bättre helhetsbild.

Web & App Analytics

Syftet med webbanalys är att förstå hur besökarna använder din webbplats eller app. Genom att använda specifika KPI:er i en datadriven process lägger man grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete av den digitala strategin.

Vi använder huvudsakligen Google Analytics (UA & GA4) och kompletterar grundfunktioner med egna indikatorer. Heatmaps och inspelningsverktyg för sessions såsom Hotjar/Crazy Egg kompletterar verktygslådan. De hjälper oss att få en bättre visualisering av beteendet i form av klick, rörelse eller scrolling i en konverteringsoptimerings insats.

Dessa on-site webbanalysverktyg kompletteras av off-site analytics. Då fokuserar man bl.a. på trendanalyser, bevakning av sociala medier och konkurrensanalyser.

Vi hjälper dig att:

 • Installera och konfigurera dina webb eller app-analysverktyg som t.ex Google Analytics, Big Query, Appsflyer, Hotjar eller Crazy Egg för att utnyttja verktygens fulla potential
 • Identifiera och arbeta med relevanta KPI:er
 • Arbeta med konverteringsoptimerings för viktiga sidor och processer. Vi arbetar t.ex. med konverteringstratt och analyserar var och varför besökarna lämnar webbplatsen på affärskritiska sidor.
 • Analysera webbplatsens användarvänlighet och design.
 • Konfigurera attributionmodeller för att bygga data-drivna omni-channel strategier

Leads & eCommerce Tracking

Google Tag Manager (Client & Server-side)

Webb- och App-analysverktygen har några grundfunktioner som oftast behöver kompletteras med egna skräddarsydda indikatorer. Det kan variera från t.ex. e-handel spårning och session-baserade dimensions till event-baserade metrics såsom skickade kontaktformulär eller video-events. Tjänster som Google Tag Manager, Adobe Tag Manager eller linkande lösning för t.ex. Matomo eller Piwik underlättar en effektiv och agil implementation av leads och eCommerce tracking strategin.

Vi hjälper dig att:

 • Tracka specifika KPI:er genom bl.a. analys av HTML-koden.
 • Konfigurera Google Tag manager eller Adobe Tag Manager för att hantera alla typer av taggar. Det förenklar administrationen och förvaltningen av alla skript. Vi installerar t.ex. Google Analytics, Google Ads och Microsoft Ads konverteringsskript, e-handel och remarketingskript, heatmap taggar och alla sorter av egna skript som passar dina behov.
 • Implementera Meta Conversion API eller Server-side tracking för vassare datainsamling
 • Ta hänsyn till Google Consent Mode och GDPR med full compliance mot de senaste reglerna och för optimal consent modelling.
 • Erbjuda teknisk-support om Tag Management-verktyg till era team.
 • Skapa effektiva processer för Leads och eCommerce Tracking
 • Utveckla och koda egna spårningsskript direkt i koden om ett tag management verktyg inte är aktuellt för dig.

Data Visualization

KPI-Dashboards & Looker Studio

Vi tror på att data ska vara transparent, tillgänglig och användbar. Därför är vi experter på att synliggöra alla viktiga KPI:er och indikatorer i relevanta visualiseringsverktyg. Ert team får en komplett översikt av situationen och kan enkelt analysera trender för att kunna ta datadrivna beslut.

Vi använder bl.a. Looker Studio vid enklare projekt och andra mer avancerade verktyg vid mer komplexa analyser som involverar data från många olika källor.

Vi hjälper dig att:

 • Bygga KPI Dashboards för olika grupper inom din organisation. Det kan vara skräddarsydda översikter för ledningen, sälj-teamet, utvecklings-teamet eller redaktörer och kommunikatörer.
 • Visualisera data från många olika källor i avancerade visualiseringsverktyg.
 • Jobba med data warehouse-strategier och konsolidering av data från olika källor för optimal reporting med verktyg som Google Big Query & Funnel.

Data Warehouse

Samla in marketing-datan under samma tak

Vi är experter på Google Cloud Solutions & Google Big Query och kan skräddarsy en egen data warehouse med data från alla dina kanaler.

Vi hjälper dig att:

 • Skapa en Data Warehousing Strategi
 • Lösa GA4 quota problematiken för visualisering av datan i Looker Studio genom att använda Google Big Query
 • Öka och kontrollera data retention för dina strategiska kanalerna.
 • Konfigurera automatiska data transfer från alla dina viktiga datakällor.
 • Integrera tredjeparts lösningar som Supermetrics for Big Query & Funnel och bygga custom schemas och queries.
 • Integrera egen first-party data som t.ex CRM data eller externa datakällor till din warehouse. Detta kan leda till mer avanceras kundsegmentering som bygger en grund till vassare audience grupper.
 • Visualisera data från Google Big Query i t.ex Looker Studio

Performance Audits & Attribution

Identifiera outnyttjad potential

Vi analyserar hur den digitala strategin och det digitala ekosystemet ser ut för att sedan identifiera outnyttjad potential. Vi gräver i hur kanalerna interagerar med varandra i olika attribitionsmodeller för att hitta hur resurserna ska allokeras på ett optimalt sätt en full-funnel strategi.

Vi hjälper dig att:

 • Analysera hela tracking-strategin och bygga en utvecklingsplan. Vi gräver i alla mest avancerade datainsamlingsstrategier som involverar server-side, data warehousing och API-lösnignar.
 • Gå genom strukturen i de digitala kanalerna och identifiera möjligheter att vidareutveckla det taktiska i varje kanal
 • Analysera situationen från ett omni-channel perspektiv
 • Jobba med attribution så varje kanal kan analyseras med mer objektiva ögon än med en standard last non-direct last click modell
 • Ta fram skräddarsydda attributionsmodeller

Value Optimization

Ta det data-drivna ännu längre

Bättre resultat innebär djupare arbetet utifrån egen data från andra delar av organisationen som inte nödvändigtvis är kopplade till den data-drivna marketing-strategin. Dessa kan inkludera bl.a. KPI:er som rör fulfillment, shipping, overhead, lagernivåer, Customer Lifetime Value, Frequency, Recency eller andra viktiga KPI:er som ska användas som parametrar i optimeringen.
Det viktigaste är att gå från datainsamling till actionable insights som hjälper dig att bygga en lönsam tillväxt med maximal kontroll.

Bygg mer och mer avancerade strategier ett steg i taget:

 • CPA – Cost per Conversion per kanal
 • RoAS – Revenue on Ad Spend per kanal
 • PoAS – Profil on Ad Spend per kanal
 • Omni-Channel Profit Optimization – Profit maximering i samtliga kanaler med hjälp av avancerad attributionsmodeller och djupare kundsegmentering för maximeringen av customer lifetime revenue/profit value.
Kontakta oss

Behöver du en Performance Audit?
En Action Plan eller Proof of Concept?

Beskriv gärna dina digitala utmaningar, så bokar vi in ett möte tillsammans för att hitta den bästa lösningen!