Digital Strategi

Skräddarsydda strategier

Som kan implementeras.

Datadriven digital marknadsföring är som mest effektiv när det finns en tydlig vision och mätbara mål bakom den digitala strategin.  Vi ser det som centralt att alltid skräddarsy digitala strategier som bygger på en analys av nuläget och som går att implementera med de tillgängliga resurserna.

Vi bygger digitala strategier på 4 byggstenar:

 • Nulägesanalys
 • Vision och mätbara mål
 • Strategi & Taktik
 • Kontinuerlig optimering
Nulägesanalys

1. Nulägesanalys

Var är vi nu?

Vi behöver identifiera var vi är och vad som finns på plats innan vi effektivt kan börja utveckla eller optimera den digitala strategin. Vi går genom hela det digitala ekosystemet från plattformarna, webb & appar, existerande data, hur data samlas in och vilka kanaler som används i dagsläget. Om det inte finns mycket data är vår rekommendation att bygga en enklare strategi och testa det snabbt med begränsade resurser. Det kommer att hjälpa oss att samla in värdefull data som vi sedan bygger strategin på.

Ett axplock av våra kompetensområden:

 • Proof of concept
 • Data Intelligence & Konkurrensanalys
 • Genomgång av befintlig data
 • Trendanalyser
 • Omvärldsanalyser
 • Data mining
 • Analys av befintlig digital strategi och användningen av kanalerna
Mål och Vision

2. Mål och Vision

Vart vill vi och hur mäter vi framgång?

När man vet var man befinner sig i nuläget är nästa steg att bygga en vision och identifiera tydliga och mätbara mål som sedan kopplas till strategiska KPI:er. Vi identifierar vilka indikatorer som ska användas för att mäta hur vi lyckas nå visionen. Tanken är också att ta fram olika alternativ och ha en plan som går att implementera med de tillgängliga resurserna.

Några av våra kompetensområden:

 • Analytics & Leads Tracking för att mäta allt som ska kunna hjälpa oss att bygga en datadriven process
 • Identifiering av strategiska KPI:er och möjliga nivåer
 • Genomförbarhetsstudier
Strategi & Tactics

3. Strategi & Taktik

Maximera effektiviteten av resurserna.

Alla viktiga KPI:er har nu identifierats för att nå målen som visionen bygger på. Nästa steg är att skapa en strategi som går att genomföra. Grunden till hela strategin är att mäta alla insatser med webb & app analytics och sedan utveckla en tydlig plan med en optimal kombination av digitala kanaler. Under processen arbetar vi nära er för att identifiera vilka kompetenser som redan finns inhouse så vi kan komplettera med det som blir mest effektivt.

Vi är specialister på:

 • Data Intelligence
 • Web Analytics & Leads Tracking
 • Sökmotoroptimering
 • App Search Optimization
 • Search Engine Marketing
 • Social Media Marketing
 • Conversion Rate Optimization
 • Inbound Marketing
 • Marketing Automation
 • Amazon & Marketplace Marketing
 • Programmatic Marketing
Kontinuerlig optimering

4. Kontinuerlig optimering

Nyckeln till framgång.

En digital strategi kan enbart lyckas genom kontinuerlig optimering med hjälp av datadrivna insatser. Tanken är att skapa strategi och taktik som bygger på bästa praxis för olika kanaler, med en twist från all erfarenhet vi har samlat in genom åren. Det viktigaste är dock den data vi samlar in från besökare och kunder i era kanaler. Modellen måste testas och strategin måste kontinuerligt optimeras. Att utveckla en digital strategi långsiktigt är en stor utmaning och kräver en hög flexibilitet när landskapet och förutsättningarna utvecklas kontinuerligt.

Tillsammans med dig

 • Följer vi kampanjernas utveckling
 • Identifierar vi möjligheter att förbättra strategin
 • Undersöker vi nya potentiella affärsområden som ska vara med i en utvecklad version av strategin
 • Allokerar vi budget till det som ger resultat
 • Analysera hur strategin presterar mot alla mål
 • Säkerställer vi att du får maximalt tillbaka från investerade resurser
 • Justerar KPI:erna och nivåerna beroende på ändringarna i strategin. Det kan t.ex vara en ändring i fokus från lönsamhet till tillväxt.
 • Följer vi kontinuerligt era främsta konkurrenter och hur deras strategi utvecklas med tiden
Kontakta våra Experter
Kom Igång

Kontakta oss


Behöver du en audit?
En Action Plan eller Proof of Concept?

Beskriv gärna dina digitala utmaningar, så bokar vi in ett möte tillsammans för att hitta den bästa lösningen!