Strategy

Digital Ecosystem Roadmaps
& KPI-Mapping

Skräddarsydda strategier som kan implementeras.

Datadriven digital marknadsföring är som mest effektiv när det finns en tydlig vision, roadmap och mätbara mål bakom den digitala strategin. Vi ser det som centralt att alltid skräddarsy digitala strategier som bygger på en analys av nuläget och som går att implementera med de tillgängliga resurserna.

Vi bygger digitala strategier med en tydlig roadmap på 4 byggstenar:

 1. Nulägesanalys & Mappning av det digitala ekosystemet
  Vi behöver identifiera hur det digitala ekosystemet ser ut, var vi är och vad som finns på plats för att effektivt utveckla eller optimera den digitala strategin.
 2. Vision och mätbara mål
  Identifiera tydliga och mätbara mål, använda indikatorer och ta fram olika scenario för utvecklingen av den digitala strategin.
 3. Strategi & Taktik
  När viktiga KPI:er har identifierats handlar det om att skapa hur strategin ska implementeras med tydliga taktiska insatser på utvalda kanaler och med rätt team och kompetenser.
 4. Kontinuerlig optimering
  En digital strategi kan enbart lyckas genom kontinuerlig optimering med hjälp av datadrivna insatser. Tanken är att skapa strategi och taktik som bygger på bästa praxis för olika kanaler, med en twist från all erfarenhet vi har samlat in genom åren.

Data Governance

Navigera de legala utmaningarna med compliance & privacy

Att bygga en långsiktig strategi bygger på att följa regler utan att behöva kompromissa med performance. Det handlar också att hålla ögonen öppna i ett landskap i konstant förändring och anpassa strategin löpande för att alltid vara ett steg före.

Vi hjälper dig att:

 • Analysera datainsamlingsstrategier tillsammans med marketing och legal teamet och säkerställa att allt följer de senaste legala krav.
 • Bygga en data governance roadmap för att ta dig ett steg i taget mot en optimal lösning
 • Implementera de senaste standard gällande data insamling och hantering som följer legala krav i alla länder.
 • Implementera de senaste Cookie-policy lösningar
 • Integrera din first-party data till marknadsföringsstrategin med fokus på privacy och consent
 • Implementera click fraud prevention lösningar som hjälper dig att spara pengar och satsa istället på riktiga potentiella kunder
 • Respektera kunderna med hållbar användning av remarketing-strategier som tar bl.a. hänsyn till frequency capping och consent
 • Minska ditt beroende på tredjeparts data genom att bygga modeller som använder din egen first-party data blandat med attribution modellering.
 • Implementera conversion tracking och budstrategier som bygger på de senaste modellerna som följer alla legala krav och maximerar datainsamlingen utan kompromisser med resultat

Smart Automation

Använd potentialen av machine learning

Vi är experter på att bygga smarta lösningar som kombinerar avancerad optimering med smart automatisering. Detta hjälper att fokusera tiden på det som levererar mest resultat.

Vi hjälper dig att:

 • Automatisera tidskrävande och repetitiva processer för att fokusera på att driva affären framåt
 • Bygga proaktiva monitoring-lösningar för att snabbt identifiera avvikande trender från dina baselines och agera snabbt
 • Implementera avancerade script och smarta lösningar i bl.a. Google Ads, Meta Ads för att maximera resultat
 • Kombinera din egen first-party data i kombination med data från dina kanaler och identifiera viktiga insikter för din strategi
 • Dynamiskt segmentera kunder utifrån alla möjliga parametrar som deras beteende, lifetime value, profit, recency, frequency
 • Optimera med hjälp att attribution modellering och prediktiv analytics
 • Automatisera visualiseringen av datan i mer eller mindre realtid för att snabbt kunna ta beslut varje dag.

Growth & Profitability

Ta det data-drivna ännu längre

Bättre resultat innebär djupare arbetet utifrån egen data från andra delar av organisationen som inte nödvändigtvis är kopplade till den data-drivna marketing-strategin. Dessa kan inkludera bl.a. KPI:er som rör fulfillment, shipping, overhead, lagernivåer, Customer Lifetime Value, Frequency, Recency eller andra viktiga KPI:er som ska användas som parametrar i optimeringen.
Det viktigaste är att gå från datainsamling till actionable insights som hjälper dig att bygga en lönsam tillväxt med maximal kontroll.

Bygg mer och mer avancerade strategier ett steg i taget:

 • CPA – Cost per Conversion per kanal
 • RoAS – Revenue on Ad Spend per kanal
 • PoAS – Profil on Ad Spend per kanal
 • Omni-Channel Profit Optimization – Profit maximering i samtliga kanaler med hjälp av avancerad attributionsmodeller och djupare kundsegmentering för maximeringen av customer lifetime revenue/profit value.
Kontakta oss

Behöver du en Performance Audit?
En Action Plan eller Proof of Concept?

Beskriv gärna dina digitala utmaningar, så bokar vi in ett möte tillsammans för att hitta den bästa lösningen!