Konverteringsoptimering 2017-10-11T11:15:02+00:00

Konverteringsoptimering – CRO

Varför CRO?

En datadriven optimeringsprocess.

Målet med Conversion rate optimization (CRO) underlätta för besökare att konvertera. Syftet är att maximera det man får från den trafiken som finns på siten genom att förbättra konverteringfrekvensen för utvalda, specifika mål – t.ex. köpa en produkt, fylla i ett formulär eller ladda hem en pdf.

En konverteringsoptimeringsprocess kräver alltid en analys av vilka mål webbplatsen har och hur  framgången med relevanta KPI:er skall utvärderas. Varje CRO-insats börjar med en genomgång av vilka analysverktyg finns på plats samt vilka KPI:er har prioriterats. Målet är att bygga en systematisk process för kontinuerlig förbättring med data som grund till alla beslut.

Flödesanalys

Flödesanalys.

Använd trafiken du redan har.

Vägen till konvertering kan se väldigt olika ut på olika webbplatser. En E-handelsplats är t.ex. en helt annan sak än en klassisk leads generation site. Vi fokuserar på hela flödet – från det att besökaren kommer in på siten till att han/hon lämnar. Hur långt kommer besökarna? Vilka är stegen där kunden hoppar av? Hur interagerar besökarna med ditt innehåll? Vi hjälper dig att identifiera detta med hjälp av Google Analytics tillsammans med egna verktyg, för att därefter bestämma vilka delar av siten är viktigast att fokusera på.

Vi hjälper dig att:

 • Identifiera vilka mål din webbplats har och hur vi kan mäta detta med KPI:er
 • Förtydliga stegen i konverteringsflödet och identifiera potentiella hinder och optimeringspunkter
 • Visualisera konverteringstratten
 • Identifiera de sidor där besökarna hoppar av
 • Identifiera dina bästa sidor och vad vi kan lära oss från deras framgång
 • Prioritera var insatserna skall göras
Landing Pages

Landing Pages.

Design med eftertanke.

När man bestämt sig för ett tydligt mål med webbplatsen är det viktigt att utforma landningssidorna därefter. En landningssida är många besökares första kontakt med din webbplats, och då är det viktigt att inget lämnas åt slumpen. Det kan vara besökare som kommer in via annonser, länkar eller organiska sökningar. Det är viktigt att landningssidan är enkel, tydlig och att den känns självklar. Vi baserar våra beslut på data och använder verktyg för att mäta hur besökaren interagerar med siten.

Vi analyserar och skapar processer för att optimera:

 • Innehåll i form av texter, bilder, filmer med mera
 • Säkerhet
 • Navigering och användarvänlighet
 • Antal klick för att konvertera
 • Laddningstid
 • Call-to-action (CTA)
Uppföljning

Uppföljning.

Utvärdering och A/B-testing.

Vi tillämpar ett systematiskt och datadrivet tankesätt när det gäller utvärdering av resultat och låter siffrorna tala. Det är därför avgörande att utforma testerna på ett sådant sätt att det går att utläsa tydliga resultat. Det finns många bra verktyg som underlättar statistisk analys som t.ex Google Analytics, Google Optimize, Optimizely och Hotjar. Med A/B testing testar vi simultant två olika versioner av en landsningssida med bara en varierande parameter. Vid mer komplexa UX-optimeringar vill vi analysera hur olika delar av innehållet påverkar konverteringsfrekvensen.  Det gör vi genom det som kallas Multivariate testing (MVT).

Vi hjälper dig att :

 • Skapa ett vetenskapligt arbetssätt där beslut bygger på data, med tydliga hypoteser som kan testas
 • Skapa tydligt definierade A/B-testing processer med få paramterar – en åt gången, eller MVT med flera parametrar. och analysera vilka kombinationer ger bäst resultat.
 • Arbeta systematiskt för att på sikt nå den bästa lösningen
 • Rekommendera tydliga åtgärder utifrån genomgångna tester

Vi är experter på att använda mätbara CRO-processer i alla våra insatser inom bl.a sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring och social media marketing. Ta kontakt med våra experter för att förbättra din konverteringsfrekvens.

Kontakta oss
Kom Igång

Kontakta oss

vi hjälper dig med CRO.

Beskriv gärna dina digitala utmaningar, så bokar vi in ett möte tillsammans för att hitta den bästa lösningen!

Data Science
SEO
SEM
SMM
Analytics