Lösningar

B2B

Data-driven leads generation för sales qualified leads

Ett viktigt mål med digitala strategier för B2B är att bygga ett starkare brand som lyckas omvandla spännande budskap till engagemang, leads och sales. Att lära sig dynamiken om kundresan är avgörande för att lyckas leverera optimala och mätbara resultat byggda på flera kompletterande kanaler.

Vi hjälper dig att:

 • Skapa effektiva omni-channel strategier för att lära dig om vem dina potentiella kunder är och nå dem i olika steg av sin resa med spännande budskap.
 • Lära dig om vilka målgrupper, sökord, budskap, annonser och kanaler fungerar bäst för att engagera dina kunder.
 • Bygga en pålitligt tracking och data-drivna processer med kontinuerlig optimering i mätbara iterationer.
 • Kombinera SEO och betalda strategier för att maximera resultat.
 • Koppla ihop marketing och sälj för att omvandla marketing-qualified leads till sales-qualified leads och räkna ROI på dina B2B strategier. Som Hubspot Partners hjälper vi dig att maximera potentialen av plattformen. Vi har även erfarenhet av andra linkande CRM-system och marketing automation plattformar.
 • Koppla din first-party data och samla in pålitlig data till den digitala strategi utan att kompromissa med privacy och legala krav.
 • Jobba med attribution modellering för att få en bättre bild av vikten för de olika kanalerna under hela kundresan
 • Visualisera resultaten i realtid i egna skräddarsydda dashboards.

eCommerce

Effektiva strategier för lönsam tillväxt och starka brands

Vi använder de mest effektiva strategierna för att optimera dina resultat på alla dina kanaler, från search, display, video, social och shopping.

Vi hjälper dig att:

 • Strukturera effektiva omni-channel strategier för eCommerce och allokera din budget på bästa sätt
 • Bygga optimala konto-strukturer i samtliga kanaler för att maximera en lönsam ökning av omsättningen
 • Använda effektiva bud-strategier för maximal synlighet för strategiska sökord och produkter.
 • Hantera variationer i din(a) produktkatalog(er) och maximera exponeringen av samtliga produkter.
 • Skräddarsy planer för att optimera mot revenue och profit, med insikter om customer lifetime value. Vi använder first-party data med fokus på privacy och kopplingar mellan dina andra data källor med bl.a. Google Big Query.
 • Analysera attributionsmodeller för att identifiera tillväxtmöjligheter.
 • Optimera trackingen för mer effektiva datadrivna strategier
 • Följa upp resultaten i realtid i skräddarsydda dashboards och jobba med effektiv prediktiv analys för att budgetera kommande omsättning och media spend.

Games & Appar

Från Analytics till Omni-channel acquisition, retention och monetization

Nyckeln till att bygga en data-driven digital strategi för ett spel eller app handlar om att kunna lita på datan med rätt analytics grund. När detta finns på plats kan man bygga en data-driven strategi. En utmaning handlar också om hur privacy påverkar datainsamlingen och hur man kan använda modellering för att lösa utmaningen.

Vi hjälper dig att:

 • Skräddarsy en stabil och pålitlig App-Analytics struktur
 • Skapa en data-driven optimeringsstrategi utifrån dina mål för appen, från user acquisition, retention till monetization.
 • Kombinera flera kanaler för att maximera resultaten och utmana gränserna
 • Optimera din organisk synlighet på App and Play store-sidorna med hjälp av App Search Optimization
 • Jobba med attribution modellering och bygga en strategi som speglar din affärsmodell
 • Förstår dina användare och kunder bättre för att anpassa tillväxtstrategin
 • Jobba med A/B och Multi Variable tester av annonser för att maximera engagemang och resultat
 • Jobba med cross-plattform strategier som mixar Appar med webb-baserade spel och lösningar
Kontakta oss

Behöver du en Performance Audit?
En Action Plan eller Proof of Concept?

Beskriv gärna dina digitala utmaningar, så bokar vi in ett möte tillsammans för att hitta den bästa lösningen!