Paid Search

Google Ads

Högkvalificerade besökare.

Google Ads är en mycket strategisk kanal när det gäller digital betald marknadsföring och sökmotormarknadsföring (SEM). Målet med annonsering på sökmotorerna är att du ska synas precis när besökaren letar efter det du erbjuder. Använder du det på rätt sätt får du mycket kvalificerad trafik till din webbplats eller app. Rätt besökare leder till högre konverteringsfrekvens och bättre ROI (return on investment) eller CPA (kostnad per lead). Vi är experter på att skräddarsy och optimera SEM-kampanjer.

Det finns tydliga fördelar med detta verktyg:

 • Kostnadseffektivt. Du betalar enbart när besökaren har klickat på annonsen.
 • Relevant. Du syns enbart för dina utvalda söktermer och får en mycket kvalificerad trafik. Du kan välja var, när och hur du vill synas.
 • Mätbart. Du får en tydlig siffra på hur mycket varje spenderad krona ger tillbaka i form av intäkter eller leads.

Inom sökannonsering är det avgörande att synas när någon söker efter det du erbjuder. Det är minst lika viktigt att inte synas när ditt företag inte är relevant. Varje Google Ads-kampanj kräver kontinuerlig optimering för att hålla annonserna relevanta, följa med i produktutbud, och hitta nya sökord och kundgrupper.

Vi hjälper dig att:

 • Identifiera (keyword research), Skapa och konfigurera dina Google Ads-kampanjer.
 • Konfigurera konverteringstracking.
 • Skapa skräddarsydda datadrivna optimeringsprocesser för att nå högre ROI (return on investment) och lägre CPA-nivåer (cost per acquisition).
 • Analysera hur konkurrenterna arbetar på Google Ads – identifiera deras viktigaste sökord, annonser och landningssidor.

Kort om annonsering på andra sökmotorer

Vi jobbar kontinuerligt med annonsering på Bing, Yahoo, Baidu och Yandex. Optimeringsprocessen på dessa annonseringsverktyg är mycket snarlik den för Google Ads.

Shopping

E-handelsannonsering.

Att annonsera genom Google Shopping ger dig som E-handlare möjligheten att visa upp dina produkter i det ögonblick som användaren letar efter det. Till skillnad från vanliga textannonser så innehåller en shoppingannons bild, produktnamn, pris och specifik information om produkten. Annonserna är uppbyggda på ett produktflöde. Trafiken från Shopping-kampanjerna är mycket kvalificerad och leder besökare som är intresserade av dina produkter till din sajt.

Vi hjälper dig att:

 • Konfigurera ditt Google Merchant Center
 • Bygga upp och optimera ditt produktflöde
 • Skräddarsy egna Shopping-strategier för olika produktsegment, brands, priskategorier eller marginalnivåer. Varje strategi kan ha egna KPI:er och optimeringsprocesser
 • Kontinuerligt optimera dina kampanjer för att få bästa möjliga resultat
 • Bygga skräddarsydda bid-strategier anpassade till dina mål som t.ex Revenue eller Profit.
 • Skapa egna optimeringsskript anpassade till strategin för att maximera effektiviteten av insatserna
 • Samla in och använda information från konkurrenternas erbjudanden
 • Hitta en bra balans mellan mer klassiska Shopping-kampanjer och Performance Max.

Remarketing

Maximera konverteringen.

Remarketing, eller retargeting som det också kallas, är en av de mest kostnadseffektiva strategierna inom digital marknadsföring. Remarketing kan göras på väldigt många olika sätt. Man kan välja om man vill rikta sig till alla besökare som varit på sajten, eller bara till besökare som har t.ex. har visat en specifik sida eller lagt till en produkt i varukorgen. Ofta används s.k. bannerannonser för att få tillbaka dessa besökare, som visas i huvudsak på Googles displaynätverk (se nedan).

Både på Facebook och displaynätverket finns det även möjlighet att använda s.k. dynamisk remarketing som visar just de produkter som besökaren visat intresse för. Precis som för shoppingkampanjer använder man sig här av ett produktflöde.

Remarketinglistor används även inom sökannonsering (RLSA), t.ex. budjusteringar för besökare som tidigare har handlat eller varit på din sajt.

Vi hjälper dig att:

 • Konfigurera rätt tracking för dina remarketing-insatser
 • Skapa, konfigurera och optimera produktflöden för dynamiska annonser
 • Bygga upp remarketinglistor för olika relevanta grupper
 • Få mer värde från dina övriga marknadsföringskanaler
 • Skapa kampanjer för både display och search remarketing
 • Bygga Customer Match audienser för att bygga smarta strategin från egen first-party data.

Display

Banners & native-ads.

Display är ett nätverk av sidor som Google har knutna till sig. Det når, enligt Googles egen statistik, över 90% av alla internetanvändare. Varje användare hamnar i olika intressekategorier beroende på vilka hemsidor som användaren tidigare har besökt. Annonserna är både text och bildannonser, även om bildannonserna är det primära mediet. Display-annonsering har inte lika hög relevans som sökordsannonsering men är ett effektivt sätt att skapa uppmärksamhet kring ett varumärke och utöka kundbasen.

Vi hjälper dig att:

 • Identifiera relevanta intressegrupper eller sökord
 • Analysera konkurrenternas strategi på display-nätverket
 • Skapa responsive, native, text och bildannonser
 • Konfigurera kampanjer för olika mål med mätbara KPI:er
 • Kontinuerligt optimera bl.a. på vilka sökord, affinity audiences, topics, interests eller webbplatser annonserna ska visas
 • Identifiera hur andra plattformar kan komplettera omni-channel strategin med Native Ads.

Youtube Ads

Videoannonsering.

Youtube som video-annonsplats har vuxit väldigt mycket de senaste åren. Det finns en mycket stor volym – YouTube är den näst största sökmotorn i världen, vilket gör den till en bra plattform för att bygga brand awareness. Det finns lite olika sätt att visa annonser på YouTube, men generellt är det viktigt att ha en film som får tittaren intresserad väldigt tidigt.

Vi hjälper dig att:

 • Hitta och segmentera dina målgrupper för att maximera effektiviteten av din Youtube-marknadsföring
 • Välja rätt annonsformat baserat på dina mål
 • Analysera dina konkurrenters annonser och identifiera möjligheter och trender
 • Se till att dina annonser matchar dina landningssidor

Kontinuitet

Kontinuerlig optimering.

Paid Search levererar resultat på lång sikt enbart med kontinuerliga optimeringsinsatser. Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad och följa statistiken nära för att identifiera var varje investerad krona ger mest värde.

Google Ads är i konstant förändring. Det ställer stora krav på att hålla kampanjerna uppdaterade, leverera höga resultat och stärka sin konkurrensfördel.

Tillsammans med dig

 • Följer vi kampanjernas utveckling
 • Identifierar vi möjligheter att förbättra strategin
 • Undersöker vi nya potentiella affärsområden
 • Allokerar vi budget till det som ger resultat
 • Skalar vi kontinuerligt bort irrelevant trafik
 • Säkerställer vi att du får maximalt tillbaka från investerade pengar
 • Följer vi kontinuerligt era främsta konkurrenter och hur deras strategi utvecklas med tiden
 • Följer vi hur trackingen är uppbyggd för att maximera datainsamlingen som bygger grunden till en effektiv och data-driven digital strategi.
Kontakta oss

Behöver du en Performance Audit?
En Action Plan eller Proof of Concept?

Beskriv gärna dina digitala utmaningar, så bokar vi in ett möte tillsammans för att hitta den bästa lösningen!