SEO

SEO-Strategi

Mål, Analytics och Tracking.

Innan SEO-insatsen kan börja, måste man identifiera målet för webbplatsen, vem målgruppen är, vad besökarna ska göra samt välja hur man ska kunna mäta om webbplatsen har varit framgångsrik eller inte. Vi gör detta med ett val av tydliga KPI:er som ska mätas. Några av de vanligaste KPI:er vi arbetar med är CPA (kostnad per lead), ROI (Return on Investment / Profit). De kompletteras alltid med andra indikatorer som hjälper till att få en bättre bild av situationen.

Technical SEO

En bra struktur som grund.

För att få de bästa förutsättningarna att ranka högt för strategiska söktermer måste man ha en bra webbplats som grund. Användarupplevelsen måste vara största fokus för webbplatsen, med användbart och tillgängligt innehåll på alla typer av enheter. Webbplatsen ska vara snabb och säker för användaren och indexerbar för sökmotorerna med en klar arkitektur och kvalitativt innehåll. Våra experter följer kontinuerligt förändringen av rankningsfaktorer och analyserar det som kan bidra till konkurrensfördelar. Sökmotorerna kommer alltid att belöna siter som värderar innehåll och tillgänglighet högt.

Ett axplock av våra kompetensområden:

 • Webbplats SEO-analys och åtgärdsplan fokuserad bl.a. på duplicerat innehåll, användning av canonical tags, klient och server-fel, robot.txt och meta data.
 • Mobilvänlighetstester inkl. AMP-analys och rekommendationer
 • Indexeringsanalys och crawlabilitet, inkl js och css för dynamiskt innehåll
 • Sitemap optimering i XML och HTML
 • Optimering av interna-länkars arkitektur och URL-strukturen
 • SEO-plan för implementation av Https på siten
 • Planering för migration av webbplats till en annan URL
 • Analys av redirect-struktur med bl.a. analyser kring redirect chains, brutna redirects och redirect-rutiner
 • Rekommendationer och plan för laddningstidsoptimering
 • SEO-rekommendationer till utvecklingsteam under designfasen
 • Strategiska planer för internationell-SEO
 • Optimering av Structured Data

On-Page SEO

Sökordsanalys och optimering av innehållet

Google och alla stora sökmotorer bestämmer vad som ska visas i deras sökresultat genom sökordsmatchning. Första steget till att det mest relevanta innehållet är att ta reda på vad besökarna vill ha. Nästa steg är att optimera sidorna genom att vara konsekvent när det gäller vilka sökord man använder i bl.a. titeln, URL, Meta Description, texter, bilder, video och all form av innehåll.

Ett axplock av våra kompetensområden:

 • Rekommendationer om innehållsstrategier på webbplatsnivå
 • SEO-rekommendationer till redaktörerna och innehålls-teamet
 • Sökordsanalyser med svårighetsanalys och prioriteringsplan
 • Medium & Longtail sökords-kategorisering
 • Lokal-SEO strategier
 • Content-gap analyser mot konkurrenterna
 • Rankningsanalyser i olika länder, enheter och jämförelse mot konkurrenterna
 • Semantiskanalys för en optimal variation av befintligt innehåll
 • Optimering av innehållet, headings, URL:er, anchor texts, bilder
 • Optimering av Html head tags: Meta title och description.

Off-Page SEO

Backlinks & Auktoritet

Högkvalitativa länkar hjälper din webbplats att få mer auktoritet och förbättra potentialen att få en högre ranking sökmotorernas sökresultat. Lågkvalitativa länkar enligt aktuella riktlinjer från Google kan däremot ha motsatt effekt – t.ex. köpta eller hyrda länkar. Därför är det viktigt att bygga rätt strategi och ha en plan om hur man ska hantera toxiska länkar. En webbplats med en bra grund och ett väl genomfört on-page arbete erbjuder grunden till en bra länkbyggnadsstrategi. Vi vill skapa bra innehåll som andra webbplatser kommer att kunna länka till. När det gäller länkbyggnad så är det viktigt att skapa samma typ av innehåll som andra siter redan länkar till istället för den vanliga ”post-and-pray”-metoden där man slumpmässigt skapar innehåll – men det som de allra flesta missar är att nå ut med innehållet.

Några av våra kompetensområden:

 • Identifiering av potentiella webbplatser för inkommande länkar
 • Rekommendationer för en länkbyggnadsprocess med tydliga rutiner
 • Anchor-text optimering från andra webbplatser
 • Strategi och matchnings-rekommendationer mellan länk, anchor-text och landningssida
 • Freshrank- & Domain authority-analyser
 • Analyser av konkurrenternas länkstrategi
 • Analys av backlink-profil och bevakning för t.ex. brutna länkar
 • Länk-toxicitetsanalyser och åtgärdsplan
 • Google penalty recovery plan

Kort om Sociala Medier

Vår rekommendation är att finnas på sociala medier för att bygga upp ditt varumärke och driva kvalificerad trafik till webbplatsen. Hur innehållet delas via sociala medier är en potentiell rankningsfaktor som kommer som komplement till resten av SEO strategin.

App Store Optimization

Vi hjälper våra kunder att maximera visibiliteten och nedladdningarna av deras appar i App Store eller Google Play genom att identifiera optimeringsmöjligheter och ta fram skräddarsydda strategier. Det är det som kallas för ASO eller App Store Optimization. App search optimization bygger på all data som samlas in från bl.a. Google Play, App Store, In-app data från t.ex. Firebase eller Appsflyer och konkurrensanalyser.

Några av våra kompetensområden:

 • Global tracking av App-relaterade KPI:er
 • Install-rates
 • App-sökords rankningsanalys
 • Top Chart rankningsanalys
 • Sökord mining
 • Konkurrensanalyser
 • Optimering av landningssidor
Kontakta oss

Behöver du en Performance Audit?
En Action Plan eller Proof of Concept?

Beskriv gärna dina digitala utmaningar, så bokar vi in ett möte tillsammans för att hitta den bästa lösningen!

  Vad är SEO?

  Sökmotoroptimering (SEO), är ett samlingsnamn för de olika metoder och taktiker som används för att få en webbsida att rankas så högt upp som möjligt bland de organiska resultaten i sökmotorer.

  Vad är ASO?

  App Store Optimization (ASO), är ett samlingsnamn för de olika metoder och strategier som används för att förbättra rankingen av mobilappar organiskt direkt i appbutiker som t ex. App Store, Google Play och Windows Store.

  Vad är On-Page SEO?

  On-Page Sökmotoroptimering (On-Page SEO), är metoden att optimera olika delar av den egna webbsidan för att ranka högre i sökmotorer. Exempel på delar som optimeras är; Titlar, Bilder och Innehåll.

  Vad är Off-Page SEO?

  Off-Page Sökmotoroptimering (Off-Page SEO), är metoden att öka den egna webbsidans auktoritet i sökmotorer genom att få andra webbsidor att länka till den.